Header NY
I januari 2009 gick Filadelfiaförsamlingen i Alsen-Ytterån (Jämtlands äldsta från 1909) samman med Pingstkyrkan i Östersund. Gruppen i Ytterån är ej längre så stor men har en ändamålsenlig kyrka alldeles intill E14 (se skylt). Här anordnas ungefär en gång i månaden cafékvällar, då inbjudan går ut till bygdens invånare.
Ibland hålls även andra gudstjänster, ofta tillsammans med Näskotts, Aspås eller Alsen-Offerdals församlingar, liksom andakter på äldreboendet Hällebo.

Gruppledare
Sven-Erik Mattiasson
tel 070-3513480

Programblad för maj - augusti 2019
 

Söndag 26/5 kl. 11:00  Gemensam FörbönsGudstjänst med Alsen och Offerdal i Offerdals kyrka. 
Calle Wahlström, Göran Boström, S-E Mattiasson m.fl.
Torsdag 30/5 kl. 08.00  Gökotta på Hammarbacken, Nälden. 
Therese Brendt och S-E Mattiasson.
Torsdag 6/6 kl. 18.00 Nationaldagsfirande i Alsens kyrka.
Söndag 16/6 kl. 18.00 SångGudstjänst hos Maria och Patrik By i Kingsta, Nälden.
Söndag 30/6 kl. 14.00 Gudstjänst vid Mus-Olles museum i Ytterån.
Onsdag 24/7 kl. 14.00 Gudstjänst på Hällebo.
Onsdag 7/8 kl. 14.00 Gudstjänst på Hällebo.