Header NY
I januari 2009 gick Filadelfiaförsamlingen i Alsen-Ytterån (Jämtlands äldsta från 1909) samman med Pingstkyrkan i Östersund. Gruppen i Ytterån är ej längre så stor men har en ändamålsenlig kyrka alldeles intill E14 (se skylt). Här anordnas ungefär en gång i månaden cafékvällar, då inbjudan går ut till bygdens invånare.
Ibland hålls även andra gudstjänster, ofta tillsammans med Näskotts, Aspås eller Alsen-Offerdals församlingar, liksom andakter på äldreboendet Hällebo.
Varje onsdag morgon kl. 09:30 samlas gruppen till bibel och bön

Gruppledare
Sven-Erik Mattiasson
tel 070-3513480
Mötesplatser
 Sommaren 2018
Onsdag 6/6   kl. 18:00   Nationaldagsfirande i Alsens Kyrka (med alla organisationer i Alsen). Talare: Göran Boström.
Söndag 17/6 kl. 11:00   Sommargudstjänst i Kingsta hos Maria och Putte By. Sven-Erik Mattiasson. Sång. Servering.
Onsdag 4/7   kl. 14:00   Gudstjänst på Hällebo
Söndag 29/7 kl .14:00   Sommargudstjänst vid Mus-Olles museum i Ytterån. Sven-Erik Mattiasson och Kristina Eliasson. Servering
Reservation för ändringar och tillägg. Se predikoturer i ÖP och LT.
Från och med den 29/8, onsdagar kl. 09:30 Bibel och Bön