I januari 2009 gick Filadelfiaförsamlingen i Alsen-Ytterån (Jämtlands äldsta från 1909) samman med Pingstkyrkan i Östersund. Gruppen i Ytterån är ej längre så stor men har en ändamålsenlig kyrka alldeles intill E14 (se skylt). Här anordnas ungefär en gång i månaden cafékvällar, då inbjudan går ut till bygdens invånare.
Ibland hålls även andra gudstjänster, ofta tillsammans med Näskotts, Aspås eller Alsen-Offerdals församlingar, liksom andakter på äldreboendet Hällebo.
Varje onsdag morgon kl. 09:30 samlas gruppen till bibel och bön - höststart 20/9

Gruppledare
Sven-Erik Mattiasson
tel 070-3513480
Mötesplatser
 
Söndag  29/10    kl. 11:00      Gudstjänst. Paul och Margit Bergquist
                                                     El- och mobilfritt.
 
Onsdag   22/11    kl. 14:00     Gudstjänst på Hällebo     
 
Lördag    25/11     kl.  18:00   ”Minns Du sången?”  Cafékväll med sång och  musik från Östersund
 
Söndag   26/11     kl. 18:00    Gemensam Gudstjänst med Näskotts församling.                                    
                                                     Therese Brendt och Sven-Erik Mattiasson

 

Onsdagar kl. 09:30 Bibel och Bön