Header NY
I januari 2009 gick Filadelfiaförsamlingen i Alsen-Ytterån (Jämtlands äldsta från 1909) samman med Pingstkyrkan i Östersund. Gruppen i Ytterån är ej längre så stor men har en ändamålsenlig kyrka alldeles intill E14 (se skylt). Här anordnas ungefär en gång i månaden cafékvällar, då inbjudan går ut till bygdens invånare.
Ibland hålls även andra gudstjänster, ofta tillsammans med Näskotts, Aspås eller Alsen-Offerdals församlingar, liksom andakter på äldreboendet Hällebo.
Varje onsdag morgon kl. 09:30 samlas gruppen till bibel och bön

Gruppledare
Sven-Erik Mattiasson
tel 070-3513480
Alltid välkommen till Pingstkyrkan, Ytterån
Mars - April 2019
Söndag 17/3 kl. 18:00 Gemensam Gudstjänst med Näskotts församling. 
Therese Brendt, Josephine Hallbäck, S- E Mattiasson.
Lördag 23/3    kl. 18:00 Cafékväll med LP-grupp från Östersund. 
Sång och musik samt vittnesbörd.
Annandag Påsk
Måndag 22/4
kl. 11:00 El- och mobilfri Gudstjänst.
Sång och musik, predikan.
Valborgsmässoafton Tisdag 30/4 kl. 18:00 ”Minns du sången?” Cafékväll, då vi sjunger kända kristna sånger. Sånggrupp från Östersund. Servering, Brasa.
Onsdag 1/5 Kl. 14:00 Gudstjänst på Hällebo.
 
 Varje Onsdag kl. 09:30 Morgonbön och Bibelläsning i Ytterån
 Reservation för ändringar och tillägg.