Header NY
I januari 2009 gick Filadelfiaförsamlingen i Alsen-Ytterån (Jämtlands äldsta från 1909) samman med Pingstkyrkan i Östersund. Gruppen i Ytterån är ej längre så stor men har en ändamålsenlig kyrka alldeles intill E14 (se skylt). Här anordnas ungefär en gång i månaden cafékvällar, då inbjudan går ut till bygdens invånare.
Ibland hålls även andra gudstjänster, ofta tillsammans med Näskotts, Aspås eller Alsen-Offerdals församlingar, liksom andakter på äldreboendet Hällebo.

Gruppledare
Sven-Erik Mattiasson
tel 070-3513480

Programblad för maj - augusti 2019
 
 

Söndag 26/5 kl. 11.00     Gemensam FörbönsGudstjänst med Alsen och
                                                   Offerdal i Offerdals kyrka. Calle Wahlström,
                                                   Göran Boström, S-E Mattiasson m.fl.                                                      
Torsdag 30/5 kl. 08.00    Gökotta på Hammarbacken, Nälden.
                                                   Therese Brendt och S-E Mattiasson
Torsdag 6/6 kl. 18.00       Nationaldagsfirande i Alsens kyrka
Söndag 16/6 kl. 18.00      SångGudstjänst hos Maria och Putte By i Kingsta.                                
Söndag 30/6 kl. 14.00      Gudstjänst vid Mus-Olles i Ytterån
Onsdag 24/7 kl. 14.00      Gudstjänst på Hällebo
Onsdag 7/8 kl. 14.00         Gudstjänst på Hällebo