Header NY

Söndags-skola

Söndagsskolan är varje söndag parallellt med gudstjänsten kl. 11:00.

Kontakta
Magdalena Bäcksund Akakandelwa, magda@pingstosd.se eller 0722003001 för aktuell information.

Grow

tisdagar 16:00-18:00
För dig som går åk 5 - ca åk 7.
Plats: Kyrkans församlingsvåning.

Kontakta
Barn & familjepastor Magdalena Bäcksund Akakandelwa för mer information.
tel. 0722003001