Header NY

Om Konferensen

”Passion for Jesus” är en konferens öppen för alla
Med inriktning på ungdomar 


Vi vill inte se på passion som en svår ribba att försöka nå upp till. Vi vill att passionen ska komma från kärlek och verklig frihet som man både får lära sig om och uppleva.
Vi vill ge ungdomar praktiska verktyg för sina liv. Det handlar inte bara om att ha en mysig konferens som man ser tillbaka på lite nostalgiskt. Vi förväntar oss något mäktigt och verkligt som man kan hämta inspiration och vägledning från när man bygger framåt.

Årets Tema är "Världens Ljus"
Mycket som vi ser runt omkring oss kan vara väldigt mörkt, människor som är trasiga, vilsna, deprimerade.
Människor famlar i mörkret efter ljus. 
Jesus säger (joh 8:12) ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
Vi tror att vår stad, vårt land behöver det sanna ljuset, världens ljus:
JESUS

About the conference

”Passion for Jesus” Is a conference for everyone
focosed on youths


We don't want PASSION to be a goal hard to reach up to. We want your passion to come from love and freedom, something you will learn and experience on this conference.
We want to give young people practical tools for their lives. It's not just about having a cozy conference to look back on in a nostalgic way. We expect something powerful and real to happen that you can get inspiration and guidance when building your life.

This year's theme is the "Light of the World"
a lot of things that we see around us can be very dark, people that are broken, lost, depressed.
People fumble in the dark after light.
Jesus says (John 8:12) "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. "
We believe that our city, our country needs the true light, light of the world:
JESUS