Header NY

 Välkommen! 


En kyrka handlar inte om en byggnad. En kyrka handlar om familj. En familj av troende som samlas kring Jesus och det faktum att han levde och dog för oss för att vi skulle få frid med Gud.
Du är varmt välkommen till kyrkan oavsett var du är livet.

Varför ska man gå i till kyrkan?
En tro som hålls för sig själv för länge kan lätt bli inrutad och snäv. Livets stora frågor behöver vändas och vridas på och samtalas om! I kyrkan träffas de troende, ber tillsammans och lyssnar till någon som lägger ut texten kring något i Bibeln. Kyrkan behöver inte vara ett måste i kalendern – det kan vara oasen i veckan som man kan komma till och fylla på batterierna!

Måste man vara kristen för att gå till kyrkan?
I Pingstkyrkan möts alla, troende, tvivlare och tveksamma.

Finns det en klädkod?
Nej, tvärt om! Det är okej att vara klädd precis så som du själv vill. Fokus är gudstjänsten inte kläderna. Några klär upp sig andra är fritidsklädda.

Musikstil
Pingstkyrkan har en stor variation när det gäller musikstilar och uttryck. Självklart färgas det som sker av att det är många unga i kyrkan. Allt får plats men inget dominerar.

Tolkning
Gudstjänsten tolkas till Swahili och Engelska.

Var får man sitta?
När du kommer till kyrkan välkomnas du av våra värdar.
Om det är något du funderar över så hjälper de mer än gärna till. Du kan välja att sitta var som helst nere i kyrkan eller på läktaren.

Kan man vara och bidra?
I varje gudstjänst ges det möjlighet att uttrycka generositet genom att ge en gåva till församlingens verksamhet. Det är självklart helt anonymt och frivilligt om man deltar genom att ge en gåva.

Vad är budskapet i en gudstjänst?
Varje gudstjänst förmedlar ett rakt och enkelt budskap baserat på Bibeln. När du går under en längre tid kommer du att kunna ta till dig et budskap som stärker alla livets områden. Kyrkan är till för att ge kraft i vardagen.

Finns det barnkyrkan/söndagskola i samband med gudstjänsterna?
Vanligtvis är barnen tillsammans med sina föräldrar i huvudgudstjänsten de första tjugo minuterna och sedan välkomnas de med en tydlig signal till söndagsskolan som har en mängd olika grupper och samlingar parallellt.

Finns det nattvard i Pingstkyrkan?
När vi i Pingstkyrkan Östersund firar Herrens måltid präglas det av öppenhet och glädje. Nattvarden firas i anslutning till någon av Pingstkyrkans huvudgudstjänster.

Hur går nattvarden till rent praktiskt?
Vid stationer som är utplacerade i kyrkan. Var och en går till den närmaste stationen framåt i lokalen för att ta emot brödet och det vinet (druvjuice).