Header NY

Kl 11:00 varje söndag firar vi gudstjänst i vår kyrka på Artillerigatan. Där får du möjlighet att möta Gud genom sång, predikan, samtal och förbön. Under Gudstjänsttid är det också Söndagsskola för barnen.

Startar inom kort:
Kl 19:00 på Torsdagar
så är det "WeWorship" (Bön & Lovsång) för alla åldrar! kom och var med i tillbejdan!
Vi firar även nattvard tillsammans.

Vi har även andra samlingar som till exempel: bön, bibelstudium, tacokvällar etc.
I kalendern kan du se vad som är på gång!